Групова сплотеност за превенция на агресията в V“Б“ клас

 Приобщаването на класа към училищния живот и груповата сплотеност са едни от формите в училище за превенция на агресията. Добри практики могат да се посочат в V„Б“ клас, с класен ръководител г-жа Зл. Дамянова. В класа е организирана библиотека за споделяне на нови книги. Оформен е цветен кът от учениците, за които те полагат грижи. Изготвен е календар за Новата година със снимка на класа. С голямо вълнение и желание се отбелязаха  Денят на християнското семейство и Никулден.

IMG-07ee0f479eea6ad2167b6057f05ccde0-V
IMG-1bf8209e743d4c6b74acb79d09f32303-V
IMG-21a232361714acd9f51f3763ef1940fe-V
IMG-5a4c651e1566fbcd5b7bbae954107880-V
IMG-5d335292ce1c04cab11be5ac5e81cd93-V
IMG-a99c35d8469162082470a5236a26a532-V
IMG-b40748d9c1f917a6538df05d97783f5b-V
IMG-e5825d30001c6086812e7be9376a515b-V