Групово рецитиране в памет на Левски

      На 19.02.2022 г. точно в 12.00 ч. учениците от начален етап в училището по класове групово рецитираха стихотворението „Обесването на Васил Левски“. Това е последната песен на Христо Ботев. Създадена е вероятно към края на 1875 г., защото не е включена в стихосбирката „Песни и стихотворения“. Напечатана е в „Календар за 1876 година“ под образа на Васил Левски.

Линк към събитието: виж тук