• НАЧАЛО
  • новини
  • Информация за ученици, търсещи или получили международна закрила, насочени за обучение в СУ „Димчо Дебелянов“

Информация за ученици, търсещи или получили международна закрила, насочени за обучение в СУ „Димчо Дебелянов“

Ученици, търсещ или получил международна закрила, насочени за обучение в СУ „Димчо Дебелянов“ и насочени от Регионално управление на образованието – Бургас да се обучават в нашето училище. За да бъдат записани за учебната 2022/2023 година, учениците следва да представят удостоверение за завършен предходен клас с получените годишни оценки, преведено на български език, както и медицински документи за извършени задължителни имунизации. Легализацията на документите на учениците до шести клас се извършва в училището, а на учениците след седми клас от Регионалното управление на образованието.