Информация

Уважаеми родители,

Учебните занятия  с учениците от 1 до 4 клас присъствено са възобновени от днес ,16.11.2021 г., и протекоха по предварително обявения график с всички паралелки от начален етап. Бяха тествани 168 деца (76% от списъчния състав) и 25 учители и служители. Положителни проби – 0.

Искрени благодарности за родителите – доброволци!

С уважение,

П. Стоев