• НАЧАЛО
  • календар'2022-23
  • Какво е НЕТИКЕТ? – среща-разговор с прокурор Гинка Чинова от Районна прокуратура – Бургас

Какво е НЕТИКЕТ? – среща-разговор с прокурор Гинка Чинова от Районна прокуратура – Бургас

За „Нетикет“ – набора от правила за добро поведение в мрежата, продиктуван от необходимостта да се познават и спазват нормите на поведение сред създалата се онлайн общност, която преминава границите и обединява хората от цял свят, разговаряха ученици от седмите класове с прокурор г-жа Гинка Чинова от Районна прокуратура – Бургас. В края на интересната среща г-жа Чинова подари екземпляри от Конституция на Република България за училищната библиотека.

viber изображение 2023-05-08 18-16-52-
viber изображение 2023-05-08 18-16-53-
viber изображение 2023-05-08 18-16-54-
viber изображение 2023-05-08 18-16-55-
viber изображение 2023-05-08 18-16-55-
viber изображение 2023-05-08 18-16-56-
viber изображение 2023-05-08 18-16-56-