Конкурс за коледна картичка

Резултати от проведения училищен конкурс за коледна картичка

  1. Възрастова група- IIV клас
  • Iво място – Виктор Узунов от II“В“ клас                                    
  • IIро място – Стефан Атанасов от IV“А“ клас и Мария Апостолова от IV“Б“ клас
  • IIIто място – Стефан Джембеков от I“Б“  клас
  • Поощрителни награди:  Деница Долапчиева  и Мария Мечева – III“Б“ клас, Алекс Мехмед от IV“А“, Никол Василева от II“А“, Ниляй Исмаил IV“Б“, Ивайло Георгиев от I“Б“   клас     

     2. Възрастова група  V – IX  клас

  • Iво място – Кристияна Христова от VII“Б“ клас                                    
  • IIро място – Калина Шарпанова от V“Б“ клас
  • IIIто място – Янислав Стоянов от IХ“А“  клас
  • Поощрителни награди:  Мария Стаматова от VI“А“ клас, Рая Николова от V“Б“ клас, Божидар Буков от VIII“А“  клас, Вероника Иванова от V“Б“