Междусроча ваканция

Уважаеми ученици и родители,

На основание Заповед № РД09-1804/31. 08. 2021 г. на министъра на образованието и науката 01. 02. 2022 г. е определен за междусрочна ваканция, а на основание Заповед № РД09 – 1474/24. 01. 2022 г. на министъра на образованието и науката дните  31. 01. 2022 г. и от 02. 02. 2022 г. до  04. 02. 2022 г. включително са определени за неучебни дни.

На 07. 02. 2022 г. (понеделник) учебните занятия ще се провеждат по утвърдения за II срок седмично разписание. През този ден ще се проведе тестване на учениците за Covid-19. 

 

Седмично разписание за II срок на уч. 2021/2022 г.

(Публикувано е в електронния дневник на 31.01.2022 г.)