• НАЧАЛО
  • новини
  • Обучение на ротационен принцип от V до IX клас от 02.12.2021 г. до 10.12.2021 г.

Обучение на ротационен принцип от V до IX клас от 02.12.2021 г. до 10.12.2021 г.

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

     Уведомяваме Ви, че за периода 02. 12. 2021 г. – 03. 12. 2021 г. и 07. 12. 2021 г. – 10. 12. 2021 г. обучението на учениците от V – IX клас ще се провежда на  ротационен принцип – обучение в електронна среда от разстояние и присъствено обучение. Мерките са съобразени с  получена  информация от  РЗИ – Бургас, изх. № 11-48/ 29.11.2021 г., относно достигната 14-дневна заболеваемост между 250 и 500 на 100 хиляди души община Бургас и т. 4 от Заповед № РД 09-4666/ 26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката. Учениците от I – IV клас продължават да се обучават присъствено.

       Заповед № РД-09 240-204/ 01.12.2021 г. за организация на образователния процес от 02.12.2021 г. до 10.12.2021 г.

График за провеждане на обучението за периода на ротация:

Период от 02.12.2021 г. до 03.12.2021 г.

В ОРЕС Присъствено обучение
Vа, Vб, Vв, VІІа, VІІб, VIа, VIб, VIв,VІІIа, ІХа
Период от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г.
В ОРЕС Присъствено обучение
VIа, VIб, VIв, VІІIа, ІХа

Vа, Vб, Vв, VІІа, VІІб

В дните за тестване на учениците от начален етап (2, 7 и 9 декември 2021 г.), учебните занятия ще са с продължителност от 40 мин. за учениците от 4 до 9 клас и ще започват в 8,30 ч. Учениците от 5 о 9 клас, присъствено обучение, ще бъдат допускани в сградата не по-рано от 8,15 ч. Междучасията ще са с продължителност от 10 мин.