ОБУЧЕНИЕ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-09 3974/29.10.2021 г. министърът на образованието и науката утвърждава  преминаване в ОРЕС на ротационен принцип за периода 02. 11. 2021 г. – 05. 11. 2021 г. и 08. 11. 2021 г. – 12. 11. 2021 г. при следния

График за провеждане на обучението за периода на ротация:

Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) Присъствено обучение
период период
от 02.11.2021 до 05.11.2021 от 08.11.2021 до 12.11.2021 от 02.11.2021 до 05.11.2021   от 08.11.2021 до 12.11.2021 
V a, V б, V в, VI a, VI б, VI в,

VII a, VII б, VIII a, IX a

I a, I б, I в, II а, II б, II в,

III а, III б, III в, IV а, IV б

I a, I б, I в, II а, II б, II в,

III а, III б, III в, IV а, IV б

V a, V б, V в, VI a, VI б, VI в,

VII a, VII б, VIII a, IX a

     Учебните часовете за учениците, които по график не са присъствени в училище, продължават да протичат от разстояние в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams, съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на уч. 2021/2022 г. както следва:

Учебен час VVII кл. – 30 мин. VIIIIX кл. – 40 мин.
1. 8:15 – 8:45 8:05 – 8:45
Междучасие 10 мин. Междучасие 10 мин.
2. 8:55 – 9:25 8:55 – 9:35
Междучасие 20 мин. Междучасие 10 мин.
3. 9:45 – 10:15 9:45 – 10:25
Междучасие 30 мин. Междучасие 20 мин.
4. 10:45 – 11:15 10:45 – 11:25
Междучасие 20 мин. Междучасие 10 мин.
5. 11:35 – 12:05 11:35 – 12:15
Междучасие 20 мин. Междучасие 10 мин.
6. 12:25 – 12:55 12:25 – 13:05
Междучасие 15 мин. Междучасие 10 мин.
7. 13:10 – 13:40 13:15 – 13:55

 

Учебен

час

I, II, III и IV клас – 20 мин.
1. 8:25 – 8:45
Междучасие 10 мин.
2. 8:55 – 9:15
Междучасие 30 мин.
3. 9:45 – 10:05
Междучасие 40 мин.
4. 10:45 – 11:05
Междучасие 30 мин.
5. 11:35 – 11:55
Междучасие 30 мин.
6. 12:25 – 12:45
  • График на ГЦДО в ОРЕС:
IIV клас – 20 мин. V клас – 30 мин.
1 час 13,30 – 13,50 1 час 14,00 ч. – 14,30 ч.
2 час 14,00 – 14,20 2 час 14,40 ч.  – 15,10 ч.
3 час 14,30 – 14,50 3 час 15,20 ч. – 15,50 ч.
4 час 15,00 – 15,20 4 час 16,00 ч. – 16,30 ч.
5 час 15,30 – 15,50 5 час 16,40 ч. – 17,10 ч.