• НАЧАЛО
  • новини
  • ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VI, VIII и IX КЛАС

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VI, VIII и IX КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Считано от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г.  съгласно заповед № РД 09 1204/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката се преустановява присъственият учебен процес за  учениците от  V-ти, VI-ти, VIII-ми и IX-ти клас . За учениците от I-ви до IV-ти клас и  VII-ми клас учебният процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение и извънкласни дейности.

Продължителността на учебните часове за учениците от V и VI клас е 30 мин., а за учениците от VIII и IX клас е 40 мин. Началото на часовете следва началото на графика за присъствено обучение както следва:

  • 24.01.2022 г.(понеделник) – начало 8:30 часа;
  • от 25.01 до 28.01.2022 г. (вторник, сряда, четвъртък, петък) – начало 8:10 часа.

График на дейностите в групите за целодневно обучение в ОРЕС:

V клас

ГЦДО

1 час 14:30  – 15:00
2 час 15:10 – 15:40
3 час 15:50 – 16:20
4 час 16:30 – 17:00
5 час 17:10 – 17:40
6 час 17:50 – 18:30