ОБУЧЕНИЕ В Е-СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че считано от 08.11.2021 г. (понеделник) ВСИЧКИ ученици от I до IX клас ще се обучават в електронна среда от разстояние. Мерките са съобразени с т.I. 18  от  Заповед №РД-01-890/03.11.21 г. на министъра на здравеопазването: “Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболеваемост над 500 на 100 000 население.”

Въведените противоепидемични мерки може да не се прилагат, ако на по-късен етап в училището  бъдат изпълнени условията по т. 20 на същата заповед: „Въведените противоепидемични мерки по т. 18 и 19 може да не се прилагат и учениците могат да провеждат присъствени учебни занятия в съответните училища, ако са изпълнени следните условия:

  • създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове два пъти в седмицата (понеделник и четвъртък) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.
  • в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.“.

Обучението от разстояние в е-среда ще се осъществи в платформата Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание и при следния график:

 

Учебни часове при обучение в електронна среда от разстояние
Учебен час I – IV кл. V – VII кл. VIII – IX кл.
1. 8:35 – 8:55 8:15 – 8:45 8:05 – 8:45
2. 9:10 – 9:30 8:55 – 9:25 8:55 – 9:35
3. 9:50 – 10:10 9:45 – 10:15 9:45 – 10:25
4. 10:40 – 11:00 10:40 – 11:10 10:40 – 11:20
5. 11:20 – 11:40 11:30 – 12:00 11:30 – 12:10
6. 12:00 – 12:20 12:20 – 12:50 12:20 – 13:00
7. 13:00 – 13:30 13:10 – 13:50
8.   14:00 – 14:40

            

Разписание на дейностите на групите за целодневно обучение в електронна среда
IIV клас V клас
1 час 14:00  – 14:20 1 час 14:00  – 14:30
2 час 14:30 – 14:50 2 час 14:40 – 15:10
3 час 15:00 15:20 3 час 15:20 15:50
4 час 15:30 – 15:50 4 час 16:00 – 16:30
5 час 16:00 – 16:20 5 час 16:40 – 17:10
6 час 16:30 – 16:50 6 час 17:20 – 17:50

     При възникнали проблеми с устройство, акаунт и др., свързани с ОРЕС, моля да се обръщате към класните ръководители или г-жа Ст. Сотирова – РН „ИКТ“.