• НАЧАЛО
  • новини
  • Организиране на дейности по възстановяване на присъствения образователен процес за учениците от 5. до 12. клас

Организиране на дейности по възстановяване на присъствения образователен процес за учениците от 5. до 12. клас

Уважаеми родители на ученици от V до IX клас,

Най-късно до 9.30 часа на 3  декември 2021 г. родителите на учениците от V до IX клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19 или могат да представят валиден документ, че ученикът е преболедувал COVID-19, валиден документ за ваксинация или валиден документ за наличие на антитела или за актуален отрицателен резултат от лабораторно изследвате. Министерството на образованието и науката (МОН) подготви образец на декларация (вижте прикачените файлове в края на текста) за ученици до 14-години, ученици над – 14 години и ученици със СОП.

Декларациите се представят на класните ръководители, или в училището, или на имейл [email protected] в електронен формат или на хартия. Разпечатани бланки с декларации по образец Приложение № 1 и Приложение № 2 и Приложение № 3 към писмо № 9105 – 411/02.12.2021 г. от МОН можете да получите от портиера.

В дните за тестване е допустимо участието също на доброволци – родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат със „зелен сертификат“. Моля, ако има желаещи, да се свържат с класните ръководители. Изключение се прави за децата със специални образователни потребности (СОП), които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи. За целта те попълват специална декларация – Приложение № 3, в която се ангажират да правят тестовете в дните, определени за тестване на останалите ученици, да водят детето си в училище само след отрицателен резултат.

Приложение: