• НАЧАЛО
  • новини
  • Организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1- 4 клас

Организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1- 4 клас

Уважаеми родители на ученици от I до IV клас,

Най-късно до 12 часа на 8 ноември 2021 г. родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19. Министерството на образованието и науката (МОН) подготви образец на декларация (вижте прикачените файлове в края на текста).

Декларациите се представят в училището или на имейл [email protected] в електронен формат или на хартия. Разпечатани бланки с декларации по образец Приложение № 2 и Приложение № 3 към писмо № 9105 – 382/05.11.2021 г. от МОН можете да получите от портиера в понеделник, 08.11.2021 г., от 7,30 ч.

 В декларацията са посочени конкретните два вида тестове със слюнка, които са избрани от Министерството на здравеопазването чрез обществена поръчка и ще бъдат прилагани в училище. На всяко училище ще бъде предоставен само единият от двата вида тестове. За да подпомогне родителите при тяхното решение, МОН организира демонстрация на процеса на тестването, на които покани четири национални телевизии. Можете да видите заснетите от тях информационни клипове.

Децата ще бъдат тествани в класната стая от медицинско лице и/или преподавател или непедагогически специалист, определен от директора.

Допустимо е участието също на доброволци – родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат със „зелен сертификат“. Моля, ако има желаещи, да се свържат с класните ръководители до 08.11.2021 г. Изключение се прави за децата със специални образователни потребности, които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи. За целта те попълват специална декларация, в която се ангажират да правят тестовете в дните, определени за тестване на останалите ученици, да водят детето си в училище само след отрицателен резултат от теста и да предават използвания тест в училище.

Приложение:

  1. Декларация по образец Приложение № 2 към писмо № 9105 – 382/05.11.2021 г.
  2. Декларация по образец Приложение № 3 към писмо № 9105 – 382/05.11.2021 г.