ОТКРИВАНЕ НА УЧ. 2021/2022 Г.

     УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Официалното откриване на учебната 2021/2022 година ще се проведе на 15.09.2021 г. от 9:00ч. с учениците от I клас.

За останалите ученици учебната година ще бъде открита при спазване на следния график:

  • II – IV клас – 10.00 ч.;
  • V – IX клас – 11.00 ч.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, молим  учениците и техните родители  да спазват точния час в посочения график за да се избегне струпване в училищния двор, да носят маски и да спазват необходимата дистанция. Нека се пазим взаимно!

Мястото определено за родителите и гостите е в зоната, оборудвана с пейки до спортната площадка на училищния двор.

На 16.09.2021 г. учебните занятия ще започват както следва:

  • I – IV клас – 8,00 ч.;
  • V – IX клас – 8,10 ч.

Очакваме Ви за успешното стартиране на една здрава, спокойна и успешна  2021/2022 учебна година!