Откриване на учебната 2022/2023 година

Уважаеми ученици и родители,

Тържественото откриване на новата учебна 2022/2023 година 

ще се състои на 15.09.2022 г. от 9,00 ч. в училищния двор.