Преминаване в ОРЕС на ротационен принцип

 • Уважаеми родители,
  Във връзка с постъпила информация от директора на РЗИ – Бургас чрез началника на РУО – Бургас (писмо изх. № РД-21 2879/26.10.2021 г.) за завишена заболеваемост от Covid –19 в община Бургас за периода от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г. и с цел прилагане на мерките, разписани в заповед № РД-09 3596/ 20.10.2021 г. – т. 4 на министъра на образованието и науката, е направено предложение от ръководството на училището за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда при следния
                                  График на ротация за преминаване към обучение в електронна среда:

  В ОРЕС

  Присъствено обучение

  период

  период

  от 02.11.2021 г.

  до 05.11.2021 г.

  от 08.11.2021 г.

  до 12.11.2021 г.

  от 02.11.2021 г.

  до 05.11.2021 г.

  от 08.11.2021 г.

  до 12.11.2021 г.

  V a, V б, V в, VI a, VI б, VI в, VII a, VII б, VIII a, IX a

  I a, I б, I в, II а, II б, II в, III а, III б, III в, IV а, IV б

  I a, I б, I в, II а, II б, II в, III а, III б, III в, IV а, IV б

   
 • Учебните часовете за учениците, които по график не са присъствени в училище, продължават да протичат от разстояние в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams, съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на уч. 2021/2022 г.

           При проблеми с устройствата, акаунтите и др., свързани с провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, се обръщайте към класните ръководители или г-жа Ст. Сотирова – РН „ИКТ“.