Проектно-базирани уроци на тема „Един ден от живота на траките“

В рамките на Празничната програма по повод 60 години от създаването на СУ „Димчо Дебелянов“ се проведоха бинарни уроци по история и цивилизации и изобразително изкуство. Учителите Й. Станчева и Т. Захариев заедно с учениците от V“А“ кл. по нетрадиционен начин представиха пред учители по история и цивилизации от областта и старши експерта по обществени науки, гражданско образование и религии от РУО – г-жа Веселка Тодорова , а с учениците от V“Б“ пред родители и учители от училището, проектно-базираната си работа на тема „Един ден от живота на траките“. При подготовката и реализиране на уроците към работата на учениците се включиха и родителите, подпомагайки ги в изготвянето на макети и специфично за времето на траките облекло. Голямо предизвикателство за децата бе да се изказват по специфична научна тема пред по-широка аудитория, сред които и специалисти по предмета. В края на часовете учителите чрез платформата Plickers използваха малка доза виртуална реалност, за да получат обратна информация за наученото и оценят труда на учениците.

viber image 2023-04-25 20-29-17-
viber image 2023-04-25 20-29-18-
viber image 2023-04-25 20-29-19-
viber image 2023-04-25 20-29-21-
viber image 2023-04-25 20-29-21-
viber image 2023-04-25 20-29-22-
viber image 2023-04-25 20-29-22-
viber image 2023-04-25 20-29-22-
viber image 2023-04-25 20-29-22-
viber image 2023-04-25 20-29-23-
viber изображение 2023-04-27 11-45-52-
viber изображение 2023-04-27 11-45-52-
viber изображение 2023-04-27 11-45-52-
viber изображение 2023-04-27 11-45-52-
viber изображение 2023-04-27 11-45-52-
viber изображение 2023-04-27 11-45-52-
viber изображение 2023-04-27 11-45-52-
viber изображение 2023-04-27 11-45-52-
viber изображение 2023-04-27 11-45-53-
viber изображение 2023-04-27 11-49-31-