• НАЧАЛО
  • новини
  • Родителски срещи преди началото на учебната 2023/2024 година

Родителски срещи преди началото на учебната 2023/2024 година

Родителски срещи преди началото на учебната 2023/2024 година

  • I-ви клас – 07.09.2023 г. от 18,00 ч.
  • V-ти и VIII-ми клас – 11.09,2023 г. от 18,00 ч.
  • VI-ти и VII-ми клас – 12.09.2023 г. от 18.00 ч.
  • II-ри, III-ти и IV-ти клас – 13.09.2023 г. от 18.00 ч.