Родителски срещи

     Уважаеми родители,
     Родителските срещи преди началото на учебната година ще се проведат както следва:
     – I клас – 07.09.2021 г. от 18.00 ч.;
     – II, III и IV клас – 08.09.2021 г. от 18.00 ч.;
     – V, VI и VII клас – 09.09.2021 г. от 18.00 ч.