Съобщение

Уважаеми родители, всички деца записани в първи и осми клас на държавни и общински училища за уч. 2021/2022 г. имат право на еднократна финансова помощ за покриване на първоначалните разходи свързани с образованието им. Повече за отпускането на тази помощ може да прочетете тук