• НАЧАЛО
  • календар’2023-24
  • Среща с ученици от ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Найден Геров“ и ОУ „Христо Ботев“ в рамките на Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Среща с ученици от ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Найден Геров“ и ОУ „Христо Ботев“ в рамките на Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

 

 

 

Учители от СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас посетиха ОУ „Ел. Пелин“, ОУ „Найден Геров“ и ОУ „Христо Ботев“ – кв. Долно езерово на 28.06.2024 г. Целта им беше да запознаят седмокласниците с предлаганата от училището професионална паралелка „Компютърна графика“. Срещите се осъществиха в рамките на Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Проектът има за цел да подобри качеството на професионалното образование в България и да го направи по-атрактивно за младите хора.

По време на срещите си с учениците, учителите от СУ „Димчо Дебелянов“ разказаха за учебната програма в паралелката „Компютърна графика“, за възможностите за реализация на завършилите я, както и за предимствата на ученето в професионално училище.

Учениците имаха възможност да задават въпроси и да получат повече информация за паралелката.

Посещенията на учители от СУ „Димчо Дебелянов“ в ОУ „Ел. Пелин“, ОУ „Найден Геров“ и ОУ „Христо Ботев“ – кв. Долно езерово са важна стъпка в усилията за модернизиране на професионалното образование в България. Тези посещения ще допринесат за по-добрата информираност на учениците за възможностите за реализация, които им предлага професионалното образование, и ще ги мотивират да изберат професионално училище след завършване на основно образование.