• НАЧАЛО
  • календар'2022-23
  • Тържествено заседание на педагогическия съвет по повод 60 години от основаване на СУ „Димчо Дебелянов“

Тържествено заседание на педагогическия съвет по повод 60 години от основаване на СУ „Димчо Дебелянов“

По време на Тържественото заседание на педагогически съвет се срещнаха поколения учители, работили в СУ „Димчо Дебелянов“ от първите години на основаването му до днес. Сред официалните гости бяха г-жа Петя Петрова – началник на РУО-Бургас, г-н Константин Янков – председател на СБУ и бивш учител в училището, г-н Димитър Урумов – директор от 1991 г. до 2008 г., Тоня Филипова – председател на Обществения съвет на училището. Прочетен бе поздравителен адрес от кмета на гр. Бургас – г-н Димитър Николов. С плакет на училището и парична награда бяха отличени г-жа Стефка Комитова – за развитие на образователното дело в областта на международното сътрудничество и иновациите, г-н Петко Димитров – за развитие на образователното дело в областта на спорта,  д-р Светла Ангьозова – за развитие на образователното дело в областта на изкуствата, г-жа Таня Якова и г-жа Олимпия Тодорова – за развитие на социалното партньорство в училището. С плакет и предметна награда отличени бяха         г-жа Сийка Михайлова – за дългогодишен принос в развитие на образователното дело в училище и г-н Димитър Урумов.

viber изображение 2023-05-04 21-10-08-
viber изображение 2023-05-04 21-10-08-
viber изображение 2023-05-04 21-10-08-
viber изображение 2023-05-04 21-10-08-
viber изображение 2023-05-04 21-11-29-
viber изображение 2023-05-04 21-11-51-
viber изображение 2023-05-04 21-12-37-
viber изображение 2023-05-04 21-29-12-
viber изображение 2023-05-04 21-29-55-
viber изображение 2023-05-04 21-33-23-
viber изображение 2023-05-04 21-37-33-
viber изображение 2023-05-04 21-37-33-
viber изображение 2023-05-04 21-37-33-
viber изображение 2023-05-04 21-37-33-
viber изображение 2023-05-04 21-37-34-
viber изображение 2023-05-04 21-37-34-
viber изображение 2023-05-04 21-37-34-
viber изображение 2023-05-04 21-38-14-
viber изображение 2023-05-04 21-38-14-
viber изображение 2023-05-04 21-38-15-
viber изображение 2023-05-04 21-39-48-
viber изображение 2023-05-04 21-39-48-
viber изображение 2023-05-04 21-39-48-
viber изображение 2023-05-04 21-40-20-
viber изображение 2023-05-04 21-40-20-
viber изображение 2023-05-04 21-40-20-
viber изображение 2023-05-04 21-40-21-
viber изображение 2023-05-04 21-40-21-