Тържествено откриване на уч. 2023/2024 год.

Уважаеми ученици и родители,

Тържеството за откриване на учебната 2023/2024 год. ще се състои на 15.09.2023 г. от 9,00 ч. в училищния двор.

                                                                                                                                                                                        От училищното ръководство