Участие в Национална програма „Иновации в действие“ – уч. 2022/2023 г.

     Участието в Националната програма „Иновации в действие“ е партньорство между две иновативни училища –  СУ “Любен Каравелов “, гр. Пловдив и СУ “Любен Каравелов “, гр. Димитровград и две неиновативни училища –  СУ “Димчо Дебелянов”, гр. Бургас и ОУ “Самара”, гр. Стара Загора. Програмата дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор. В дните за мобилност се споделя и преживявя практика, която е ползотворна за нашата работа и за нашето училище. Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата.

    Екип от директора, 2 ученици и 7 учители от СУ „Димчо Дебелянов“ осъществиха две мобилности, домакини на които бяха всяко от двете иновативни училища. На всяка мобилност участваха едновременно представители на четирите училища от групата.

     В периода 28.03. – 30.03.2023 г. екипът на нашето училище посети СУ “Любен Каравелов “, гр. Пловдив. Тридневната програма включваше наблюдения на индивидуално обучение по музика, практически уроци в звукозаписно студио, проектна и интердисциплинарна дейност по специални предмети, интегрирани уроци по математика и химия, клубни дейности, занимания по интереси, участие в работилница, кръгла маса и посещение на емблематичните за града “Голямата базилика” и Стария град. Подготвената работилница “Наблюдаваната иновация през моя поглед” допринесе за споделянето на опит и впечатления.

     В периода 24.04. – 25.04.2023 г. бяхме гости на СУ “Любен Каравелов “, гр. Димитровград. Домакините ни представиха иновация, свързана с изграждане на структурата ученически съвет – учителски съвет. Проектът представлява модел на телевизионна медия, а училището се превръща в мини работилница, която създава новини. Наблюдаваната от нас иновация беше свързана с ученическото управление и ученическия съвет. Така учениците  развиват комуникативни умения, умения за работа в екип, презентиране, създаване на лидерски качества – напълно приложима и подходяща иновация в други училища.

viber image 2023-09-04 23-24-10-
viber image 2023-09-04 23-24-11-
viber image 2023-09-04 23-24-11-
viber image 2023-09-04 23-24-11-
viber image 2023-09-04 23-24-12-
viber image 2023-09-04 23-24-12-
viber image 2023-09-04 23-24-13-
viber image 2023-09-04 23-24-13-
viber image 2023-09-04 23-24-14-