Ученически съвети – успешни дейности и добри практики

     Представителите от ученическия съвет на СУ „Димчо Дебелянов“  Теодора Тодорова от V“А“ кл., Рая Николова VI“Б“ кл. и Мариела Николова от V“А“ кл. бяха сред 160 младежи от 34 ученически съвети, представили своите инициативи на специален форум, посветен на тяхната дейност и по инициатива на кмета на гр. Бургас – г-н Димитър Николов. Събитието се проведе в Конгресния център на Морска гара на 21.04.2023 г. и бе под наслов „Ученически съвети – успешни дейности и добри практики“ .

     Форумът бе разделен в два панела, които се случваха едновременно. В първия панел Рая Николова презентира дейности и добри практики, които е осъществил досега ученическия ни съвет и идеи, които иска да реализира в бъдеще. Във втория панел се включиха Теодора Тодорова и Мариела Николова, които с помощта на ментори от Международния младежки център участваха в кръгли маси и изготвиха предложения, обединяващи най-добрите идеи, които могат да се реализират в града – проект за рециклиране на хартия и повторната ѝ употреба, подкрепа за бездомните животни, парад на държавите, събиране на средства за възрастните хора и за деца в нужда, опознаване на различните етноси.