Важна информация за 22.11.2021 г.

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед № РД 09-4465/17. 11. 2021 г. на министъра на образованието и науката на 22. 11. 2021 г. (понеделник) учебните занятия ще се провеждат от разстояние в е-среда в платформата Microsoft Teams  по утвърденото седмично разписание и при публикувания по-долу график.

     От 23. 11. 2021 г. (вторник)  всички ученици от I – IV  клас, за които има подадена декларация за тестване с бърз антигенен тест или притежават валиден документ за проболедуване/ ваксинация/антитела ще се обучават присъствено. За учениците, за които няма подадена декларация за тестване, както и учениците от V – IX клас обучението ще се провежда в е-среда.