ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС!

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     С писмо изх. № 9105 – 389/ 10.11.2021 г. МОН уведомява, че във връзка с невъзможността да се доставят договорените количества от един от посочените в декларациите за съгласие бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19 в областите Пловдив, Русе, Бургас и Враца за възможността техните деца да бъдат изследвани с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit, получил одобрение от Министерството на здравеопазването, със същите характеристики и от същия тип – с проба от слюнка, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия.

    Демонстрационен клип за изследване с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit може да се види на следния линк: https://youtu.be/xev2c_oNzEc

      С цел оперативност и при зачитане на правото на информиран избор родителите на ученици в начален етап в училищата в четирите области, които, след запознаване с посочения бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19, не изразят изричен отказ до 14 часа на 12 ноември 2021 г. (петък), ще се считат за дали съгласие за изследване на децата им с него.

     Отчитайки възможността родители на ученици в 1.-4. клас от цялата страна да пожелаят включване на децата им в присъствено обучение във всеки следващ момент, прилагаме допълнени образци на декларации за съгласие (Приложение № 1 и Приложение № 2).