Възстановяване на присъственото обучение

     Със заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването от 12.04.2021 г. се възстановява присъственото обучение. В училище след Пролетната ваканция ще се завърнат учениците от начален етап, а така също и тези от VII, VIII и XII класове. Учениците от V клас ще учат присъствено от 22.04.2021 г. заедно с учениците от начален етап, VIII и XII кл. до 29.04.2021 г. Очаква се дотогава да се изясни как ще продължи обучението до края на учебните занятия, който за различните класове е различен.