Записване за VIII клас – първо класиране

     В обявената за уч. 2022/2023 г. от СУ „Димчо Дебелянов“ професионална паралелка „Компютърна графика“, код: 2875, са приети 26 ученици (100%).

     Записването за първи етап на класирането или подаване на заявления за участие във втори етап на приетите в училището ученици е от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. от 8,00 до 18,00 ч. в Библиотеката, ет. I/крило.

    Съгласно чл. 72 от Наредба 10 от 1 септември 2016 г. на министъра на образованието и науката за организацията на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в осми клас в съответното училище, като подават следните документи: заявление до директора; оригинал на свидетелството за основно образование; оригинал на медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия.