Здравословен статус на ученици и персонал

Дата: 30.09.2021 г.

Брой ученици с положителна проба за Covid-19 – 1.
Брой учители с положителна проба за Covid -19 – 0.
Брой непедагогически персонал с положителна проба за Covid -19 – 0.

Брой паралелки в ОРЕС – 1.