Учебен процес на 31.03.2023 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с предстоящите избори, писмо изх. № РД-20 – 593/14.03.2023 г. на г-жа Й. Ананиева – зам.-кмет на община Бургас и

писмо с изх. № РД-21 – 1409/16.03.2023 г. на началника на РУО – Бургас на 31.03.2023 г.,

учебните часове и дейности в групите за целодневна организация на учебния ден ще бъдат намалени,

съгласно заповед №РД-09 996/ 22.03.2023 г. на Директора на СУ „Димчо Дебелянов“: