Архив на автора

Учебен процес на 31.03.2023 г.

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с предстоящите избори, писмо изх. № РД-20 - 593/14.03.2023 г. на г-жа Й. Ананиева - зам.-кмет на община Бургас и писмо с изх. № РД-21 - 1409/16.03.2023 г. на началника на РУО - Бургас на 31.03.2023 г., учебните часове и дейности в групите за целодневна организация на учебния ден ще бъдат намалени, съгласно заповед ...

Събрание на родителите за избор на представители на родителите в Обществения съвет на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас.

Събрание на родителите, избрани на родителски срещи на класовете и паралелките, за избор на представители на родителите в Обществения съвет на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас. Събранието ще се проведе на 27.02.2023 г. от 18.00 ч. в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас