Архив на автора

1 март – празникът на мартениците и пролетта

Баба Марта беше отбелязана в заниманията по интереси, в следобедните часове на ГЦОУД в 5 клас. Първа награда за най - оригинално изработена мартеница, спечели: Мирослав Каридов от 5 А клас.

Ден на влажните зони – 2.02.2024 г.

Във връзка с Международния ден на влажните зони учениците от 5. клас от клуб "Чудният свят на науката" с ръководител Живка Миндова-Мишкова изготвиха презентация с рисунки по темата след запознаване с влажните зони около Бургас.  

Учебен процес на 31.03.2023 г.

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с предстоящите избори, писмо изх. № РД-20 - 593/14.03.2023 г. на г-жа Й. Ананиева - зам.-кмет на община Бургас и писмо с изх. № РД-21 - 1409/16.03.2023 г. на началника на РУО - Бургас на 31.03.2023 г., учебните часове и дейности в групите за целодневна организация на учебния ден ще бъдат намалени, съгласно заповед ...

Събрание на родителите за избор на представители на родителите в Обществения съвет на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас.

Събрание на родителите, избрани на родителски срещи на класовете и паралелките, за избор на представители на родителите в Обществения съвет на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас. Събранието ще се проведе на 27.02.2023 г. от 18.00 ч. в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас