• НАЧАЛО
  • новини
  • Събрание на родителите за избор на представители на родителите в Обществения съвет на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас.

Събрание на родителите за избор на представители на родителите в Обществения съвет на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас.

Събрание на родителите, избрани на родителски срещи на класовете и паралелките, за избор на представители на родителите в Обществения съвет на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас.

Събранието ще се проведе на 27.02.2023 г. от 18.00 ч. в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас

 

Заповед