Коледен концерт-игра „Дванайсет Коледни картички“

  На Коледен концерт-игра "Дванайсет Коледни картички" учениците от вокалната група при IV "А" клас с песни, скечове и стихотворения разказаха на децата от четвъртите групи на ОДЗ "Иглика" весели случки от живота им в навечерието на Коледа. Сценарият, написан от учениците, бе реализиран под вещото ръководство на г-жа Валентина Сургучева. За прекрасната сценография се погрижиха ...

Равен достъп до образование в условията на кризи

СУ „Димчо Дебелянов“ работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“     В рамките на проекта на училището са предоставени  технически устройства за подпомагане на обучението, за ученици и педагогически специалисти. Предвидени са  обучения за ученици, родители и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.