Образци на заявления, подавани от родителите

Заявление до класния ръководител за освобождаване до 3 дни от учебни занятия. Заявление до директора на училището за освобождаване до 7 дни от учебни занятия. Заявление от родител за отсъствие на ученик по здравословни причини. Заявление до директора на училището за предоставяне на информация от регистър "Ученици".