Архив на автора

Преминаване в ОРЕС на ротационен принцип

Уважаеми родители,Във връзка с постъпила информация от директора на РЗИ – Бургас чрез началника на РУО – Бургас (писмо изх. № РД-21 2879/26.10.2021 г.) за завишена заболеваемост от Covid –19 в община Бургас за периода от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г. и с цел прилагане на мерките, разписани в заповед № РД-09 3596/ 20.10.2021 г. ...

Здравословен статус на ученици и персонал

Дата: 30.09.2021 г. Брой ученици с положителна проба за Covid-19 - 1.Брой учители с положителна проба за Covid -19 - 0.Брой непедагогически персонал с положителна проба за Covid -19 - 0. Брой паралелки в ОРЕС - 1.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРЕЗ УЧ. 2021/2022 Г.

ОТКРИВАНЕ НА УЧ. 2021/2022 Г.

     УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Официалното откриване на учебната 2021/2022 година ще се проведе на 15.09.2021 г. от 9:00ч. с учениците от I клас.

За останалите ученици учебната година ще бъде открита при спазване на следния график:

II - IV клас - 10.00 ч.;
V - IX клас - 11.00 ч.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, ...

Родителски срещи

     Уважаеми родители,     Родителските срещи преди началото на учебната година ще се проведат както следва:     - I клас - 07.09.2021 г. от 18.00 ч.;     - II, III и IV клас - 08.09.2021 г. от 18.00 ч.;     - V, VI и VII клас - 09.09.2021 г. от 18.00 ч.

Съобщение

Уважаеми родители, всички деца записани в първи и осми клас на държавни и общински училища за уч. 2021/2022 г. имат право на еднократна финансова помощ за покриване на първоначалните разходи свързани с образованието им. Повече за отпускането на тази помощ може да прочетете тук

Възстановяване на присъственото обучение

     Със заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването от 12.04.2021 г. се възстановява присъственото обучение. В училище след Пролетната ваканция ще се завърнат учениците от начален етап, а така също и тези от VII, VIII и XII класове. Учениците от V клас ще учат присъствено от 22.04.2021 г. заедно с учениците от начален ...